Cosijns Chocolatier

Wettelijke aspecten

« Cosijns » is een geregistreerd merk, eigendom van ROVACOS bvba en gebruikt door ROVACOS bvba. De plaats van vestiging van het merk is gelegen Fr. Robbrechtsstraat 30-32, 1780 Wemmel, België. T. +32(0)2 460 40 65 BTW BE 0432.900.706. Deze website wordt beheerd door ROVACOS bvba.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

Een bezoek aan de website is gratis beschikbaar voor gebruikers en zonder garanties van ROVACOS bvba. Door het gebruik van de site aanvaardt de gebruiker automatisch en onherroepelijk de algemene gebruiksvoorwaarden, termen en waarschuwingsmeldingen die op de site aanwezig zijn.

Disclaimer

nhoud van de website:

Informatie op deze website wordt uitsluitend gegeven als aanwijzing. Ondanks de inspanningen van ROVACOS bvba om een correcte en up-to-date informatie te verspreiden, kunnen toch vergissingen en/of tikfouten voorkomen. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie of voor het gebruik ervan door de gebruiker.bROVACOS bvba heeft het recht te wijzigen en de website op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving. ROVACOS bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website door de bezoekers. ROVACOS bvba nodigt u uit om de site regelmatig te bezoeken om snel informatie over eventuele wijzigingen.

Beschikbaarheid van de website:

ROVACOS bvba garandeert niet dat de site kan worden geraadpleegd zonder onderbreking of vergissing, noch dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. geeft noch uitdrukkelijk noch impliciet garanties en sluit in het bijzonder elke garantie uit betreffende de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en het beantwoorden van de site aan de verwachtingen of behoeften van de gebruiker. ROVACOS bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de onmogelijkheid voor de bezoeker van de website te gebruiken.

Gebruik van de informatie door de gebruiker - Intellectueel eigendom:

Met behulp van gegevens van de site is alleen bestemd voor informatie en voor prive-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. De elementen van de site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, doorgegeven of verspreid op welke manier ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van ROVACOS bvba. De gebruiker verbindt zich ertoe volledig te voldoen aan de auteursrechten in handen van ROVACOS bvba en derden. De publicatie van handelsmerken, foto's, tekeningen, beelden en tekst op de ROVACOS bvba sites mogen niet worden geïnterpreteerd als het verlenen van het recht van gebruik of enig ander recht ook voor de gebruiker. De benamingen, logo's en andere tekens die op deze site zijn handelsmerken en / of modellen wereldwijd beschermd. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige symbolen is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ROVACOS bvba. Elke schending van deze rechten kan betrokkenheid van het maatschappelijk en / of strafrechtelijke vervolging.

Links naar andere sites niet beheerd door ROVACOS bvba:

De aanwezigheid van hyperlinks op de website van ROVACOS bvba betekent niet dat ROVACOS bvba een controle uitoefent op deze sites, noch dat ROVACOS bvba op de een of andere manier aansprakelijk kan worden gesteld voor hun inhoud of bestaan.

Bescherming van persoonsgegevens

ROVACOS bvba verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die zouden worden verstrekt tijdens het bezoek aan haar site te beschermen. Deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en in overeenstemming met de privacy policy.

Copyright

Geen enkel element van de website kunnen worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gepost, verzonden of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van ROVACOS bvba.

Toepasbare wet en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de website van ROVACOS bvba wordt beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Brussel, België zijn de enige bevoegd. In geval van geschil zal een afgedrukte versie van de voorwaarden voor het gebruik en van elke bijbehorende vermelding afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard worden in gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve procedure

Cosijns© 2019 - All Rights Reserved
Design by TAVU